MAKRO afholdt seminar om udviklingen af modellen

06-12-2017

Finansministeriet og MAKRO afholdt 6. december 2017 et seminar om udviklingen af den nye makroøkonomiske model MAKRO. Seminaret havde blandt andet deltagelse af tidligere IMF-cheføkonom Olivier Blanchard, der kommenterede modelprojektet.

Dagens program var delt i to. Før frokost en international del, der fokuserede på makroøkonomiske modellers anvendelse i økonomiske ministerier i Danmark og sammenlignelige europæiske lande. Forskningschef Peter Stephensen gav en introduktion til MAKRO modellen.

Efter frokost blev en række dansksprogede sessioner afholdt. MAKRO gruppen gik mere i detaljer med den foreløbige modellering og dagen afsluttedes med en paneldebat med deltagelse af Niels Haldrup (professor, Aarhus Universitet), Søren Hove Ravn (adjunkt, Københavns Universitet), John Smidt (direktør, De Økonomiske Råds Sekratariat), Lars Haagen Pedersen (afdelingschef, Finansministeriet) og Peter Stephensen (forskningschef DREAM/MAKRO).

Nedenfor kan dagens program og oplægsholdernes slides downloades:

Program

1a Project Background by Mads Kieler

1b Project Outline by Peter Stephensen

2a The use of models in finance ministries by Magnus Saxegaard

2b Experiences from the QUEST model by Werner Roeger

3a MAKRO in details by Peter Stephensen

3b Empirical Founding by Anders Kronborg

4a Remarks from Søren Hove Ravn