• Billede af publikationens forside

  Socioøkonomisk fremskrivning 2022

  Publiceret 30-09-2022
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Arbejdsstyrken ventes at stige frem mod 2040 trods demografisk modvind. Rapporten beskriver hovedresultater fra og metoden bag DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2022.

 • Billede af publikationens forside

  Øget levetid og lavere pensionsalder

  Publiceret 29-04-2022
  Befolkning DREAM Arbejdsmarked Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked Marianne Hansen Michael Andersen Jonas Zangenberg

  I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet ...

 • Billede af publikationens forside

  Socioøkonomisk fremskrivning 2021

  Publiceret 13-12-2021
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Dokumentation Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs fremskrivning af arbejdsstyrken og antal overførselsindkomstmodtagere. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • Billede af publikationens forside

  Arbejdsmarkedstilknytning i Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Øvrige analyser Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  DREAM har udviklet en ny fremskrivningsmodel, som fremskriver arbejdsmarkedsstatus for den grønlandske befolkning.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Ændret pensionsperiode

  Publiceret 14-07-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2020

  Publiceret 27-11-2020
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2020. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • Billede af publikationens forside

  Ændringer i erhvervsdeltagelsen siden årtusindeskiftet

  Publiceret 29-09-2019
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Peter Stephensen

  Papiret sammenligner erhvervsfrekvensen i år 2000 med i dag. Det findes, at frekvensen er steget for midaldrende og ældre.

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2019

  Publiceret 24-09-2019
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2019. Fremskrivningen følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning, dog anvendes i dette år ...