• Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2021

  Publiceret 19-01-2022
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Jonas Zangenberg Thomas Nyvang Michael Andersen

  DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar med 0,4 pct. af BNP. Udover præsentation af grundforløbet foretages en sammenligning med holdbarhedsberegninger foretaget af Finansministeriet og De ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Ændret pensionsperiode

  Publiceret 14-07-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...

 • Billede af publikationens forside

  Værdipotentialet af et uddannelsesløft

  Publiceret 12-12-2019
  DREAM Makroøkonomi Uddannelse Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der foretages en analyse af det samfundsøkonomiske potentiale ved at opkvalificere en person med en bacheloruddannelse til en lang videregående uddannelse.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af varierende antagelser om udviklingen i fremtidens ældreomkostninger

  Publiceret 23-09-2019
  DREAM Makroøkonomi

  Fremover vil ældre udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I notatet belyses betydningen af sund aldring og mervækst i udgifterne til sundhed og ældrepleje.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning

  Publiceret 02-09-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkep ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen til højeste historiske niveau

  Publiceret 21-05-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen i forhold til det vurderede strukturelle niveau i 2016, som arbejdsstyrkefremskrivningen i DREAMs grundforlø ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug

  Publiceret 22-03-2019
  DREAM Makroøkonomi

  Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug frem mod 2025. I DREAMs grundforløb tilpasses det offentlige forbrug til ”afsatte midler til offentligt forbrug” sam ...

 • Billede af publikationens forside

  Maximum likelihood estimation af simpel state space model

  Publiceret 28-10-2018
  DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

  Vi opstiller et simpelt eksempel på en state space model. Det vises, hvorledes ML-estimater udledes, og det demonstreres, at vi ved at tilf\u001cøje en varians-restriktion (hvilket er almindelig praks ...