Status for udvikling af GrønREFORMs landbrugsmodel

08-12-2023

Notatet beskriver den udvikling, der er lavet i GrønREFORMs landbrugsmodul siden 2022.

Abstract

Notatet beskriver den udvikling, der er lavet i GrønREFORMs landbrugsmodul siden 2022. For nogle udviklingspunkter er der lavet selvstændige dokumentationsnotater, og derfor beskrivelsen i indeværende notat relativt kortfattet. Beskrivelsen er mere uddybende for de punkter, som ikke er dokumenteret selvstændigt i andre notater. Til sidst i notatet er en kronologisk oversigt over alle de notater, som tilsammen dokumenterer landbrugsmodellens udvikling.