Ændret pensionsperiode

14-07-2021

Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

Abstract

I papiret undersøges seks alternative scenarier, hvor effekten af en mindre stigning i folkepensionsalderen end forudsat i DREAMs grundforløb analyseres. Frem til 2035 fastholdes stigningerne i folkepensionsalderen til 69 år. Efter 2035 ændres stigningen i pensionsalderen i forhold til grundforløbet.

Fremrydning af muligheden for overgang til folkepension ventes at reducere arbejdsstyrken og antal personer på midlertidigt indkomsterstattende ydelser i forhold til grundfremskrivningen. Modsat øges antal folkepensionister. Dette vurderes at øge de offentlige udgifter og sænke indtægterne, hvorfor den primære offentlige saldo vurderes lavere end i grundforløbet.

Forværringen af de offentlige finanser følger hovedsageligt af, at beskæftigelsen er lavere end i grundforløbet, da antallet af folkepensionister øges. Dette øger de offentlige indkomstoverførsler til folkepension.