• Billede af publikationens forside

  Socioøkonomisk fremskrivning 2021

  Publiceret 13-12-2021
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Dokumentation Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs fremskrivning af arbejdsstyrken og antal overførselsindkomstmodtagere. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • Billede af publikationens forside

  Grundlæggende stødanalyser i MAKRO

  Publiceret 13-12-2021
  MAKRO Dokumentation Grane Høegh Jacob Røpke Anders Kronborg Peter Stephensen

  I notatet beskrives en række stød udført på betaversionen af MAKRO.

 • Billede af publikationens forside

  MAKRO-modellen

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Peter Stephensen Martin Bonde Joao Ejarque Grane Høegh Anders Kronborg

  MAKRO er en stor empirisk funderet makroøkonomisk model, der skal kunne anvendes til flere formål. Den skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellemlang og lang sigt.

 • Billede af publikationens forside

  MAKRO Model Documentation

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Joao Ejarque Martin Bonde Grane Høegh Anders Kronborg Peter Stephensen

  Rapporten er en dokumentation af betaversionen af MAKRO.

 • Billede af publikationens forside

  Matching af impuls responser og øvrige kortsigtsmomenter: MAKRO ift. empirien

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation

  MAKROs kortsigtsegenskaber sikres ved at fastsætte modellens kortsigts- eller træghedsparametre, så økonomiens reaktioner på en række stød bedst muligt matcher tilsvarende empirisk estimerede reaktion ...

 • Billede af publikationens forside

  Finanspolitiske multiplikatorer i MAKRO

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Jacob Røpke Grane Høegh Anders Kronborg

  Papiret ser på de finanspolitiske multiplikatorer i betaversionen af MAKRO, defineret som ændringen i BNP ved en ændring i forskellige finanspolitiske instrumenter.

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af stød til pensionsindbetalinger

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Makroøkonomi Grane Høegh

  Papirets fokus er på fortrængningseffekter: Hvor meget mindskes anden formue, når tvungen pensionsopsparing øges med 1 kr.?

 • Billede af publikationens forside

  Marginal propensity to consume

  Publiceret 08-12-2021
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Martin Bonde Peter Stephensen

  This note describes how the beta bersion of MAKRO is calibrated to provide empirically substantiated levels of private consumption by age. In addition, it is examined how households’ marginal propensi ...

 • Billede af publikationens forside

  Estimating foreign shocks in a VAR model

  Publiceret 07-12-2021
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg

  This note describes how foreign shocks are estimated in the work with MAKRO.

 • Billede af publikationens forside

  Estimater for elasticiteterne i MAKROs produktionsfunktion

  Publiceret 07-12-2021
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Kristina Poulsen

  I papiret estimeres substitutionselasticiteterne mellem de forskellige produktionsfaktorer i MAKRO.