• Billede af publikationens forside

  En agentbaseret model for den danske økonomi

  Publiceret 09-11-2021
  Øvrige analyser Dokumentation Peter Stephensen Jonas Zangenberg Anders Kronborg

  EPRN har givet en toårig forskningsbevilling til udvikling af en såkaldt agentbaseret makroøkonomisk model for Danmark. Papiret indeholder projektbeskrivelsen.

 • Billede af publikationens forside

  Evaluering af MAKRO

  Publiceret 08-11-2021
  MAKRO Øvrige emner Øvrige forfattere

  Den nedsatte gruppe af internationale eksperter har udarbejdet en skriftlig evaluering af betaversionen af MAKRO. Ekspertgruppen konkluderer, at modellen lever op til internationale standarder og er k ...

 • Billede af publikationens forside

  Armington with Heterogeneous Firms

  Publiceret 14-10-2021
  GrønREFORM Dokumentation Peter Stephensen

  The modelling of price formation and market equilibrium at the sector level is often based on Armington (1969). The paper describes an Armington model with heterogeneous firms.

 • Billede af publikationens forside

  Arbejdsmarkedstilknytning i Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Øvrige analyser Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  DREAM har udviklet en ny fremskrivningsmodel, som fremskriver arbejdsmarkedsstatus for den grønlandske befolkning.

 • Billede af publikationens forside

  Økonomisk fremskrivning for Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Øvrige analyser Makroøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer en nyudviklet makroøkonomisk model for Grønlands økonomi. Modellen er baseret på anerkendt økonomisk teori og er tilpasset grønlandske data og forhold.

 • Billede af publikationens forside

  Lækage i GrønREFORM: Overordnede resultater

  Publiceret 25-08-2021
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Ulrik Beck Gustav Dahl

  Papiret beskriver de første lækageresultater fra GrønREFORM, hvor lækagemodulet er stort set færdigudviklet.

 • Billede af publikationens forside

  Modelling abatement technologies: A comparison of approaches

  Publiceret 25-08-2021
  GrønREFORM Dokumentation Kevin Guldager

  This economic memo compares GreenREFORM’s approach to integrate end-of-pipe abatement technologies into a computable general equilibrium model with the conventional method in the literature. The memo ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Ændret pensionsperiode

  Publiceret 14-07-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af en svagere stigning i folkepensionsalderen end under gældende regler.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...