• Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016

  Publiceret 20-12-2016
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation

  Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2016. Fremskrivningen bygger i store træk på det samme grundlag som sidste års fremskrivning.

 • Billede af publikationens forside

  Mismatch på det danske arbejdsmarked

  Publiceret 23-11-2016
  Øvrige analyser Arbejdsmarked Andreas Iversen Peter Stephensen Jonas Zangenberg

  DREAM har gennemført en analyse af udviklingen af det danske arbejdsmarked frem mod 2025. Et centralt resultat er, at der ikke opbygges nævneværdigt mismatch for ufaglærte i perioden 2014-25. Hovedårs ...

 • Billede af publikationens forside

  Ufuldkommen konkurrence i en CGE-model

  Publiceret 16-11-2016
  REFORM Dokumentation Peter Stephensen Ralph Jensen

  Notatet giver en kort beskrivelse af teorigrundlaget for modellering af ufuldkommen konkurrence i CGE-modeller, hvorefter der vises en række praktiske anvendelser i den danske statiske multisektor CGE ...

 • Billede af publikationens forside

  Logit Scaling: A General Method for Alignment in Microsimulation models

  Publiceret 01-11-2016
  SMILE Dokumentation Peter Stephensen

  A general and easily implemented method for alignment in microsimulation models is proposed. The method is called Logit Scaling.

 • Billede af publikationens forside

  De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen

  Publiceret 28-10-2016
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked

  Notatet undersøger de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen end antaget i DREAMs grundforløb. Tilgangen til førtidspension nedjusteres, så overgangen til fø ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2016

  Publiceret 13-10-2016
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2019. Fremskrivningen følger i vid udstrækning metoden anvendt ved DREAMs seneste fremskrivning.

 • Billede af publikationens forside

  Full Integration of a CGE model in a Microsimulation Model: A Recipe

  Publiceret 23-09-2016
  SMILE Dokumentation Peter Stephensen

  A method for full integration of a static Computable General Equilibrium model (a CGE model) in a Microsimulation model is proposed.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning 2016

  Publiceret 13-09-2016
  Uddannelse Uddannelse Tobias Markeprand

  Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2016. Fremskrivningen er opdateret med den senest observerede uddannelsesadfærd. Fremskrivningsmetoden er grundlæggend ...

 • Billede af publikationens forside

  Finanspolitisk holdbarhed, skattelettelser og det såkaldte råderum

  Publiceret 15-08-2016
  DREAM Makroøkonomi

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af at anvende det såkaldte råderum til skattelettelser. Hovedfokus er på, hvorledes den finanspolitiske holdbarhed påvirkes.

 • Billede af publikationens forside

  En simpel model for endogen vækst

  Publiceret 15-07-2016
  DREAM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret foreslås et model-setup, som gør det muligt at indføre endogen vækst i en standard CGE-model. Der opstilles en model, der rummer grundideerne i forestillingen om endogen vækst.