Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark

26-11-2014

Det demonstreres, at Skill-Biased teknologiske fremskridt måles på flere forskellige måder: som efterspørgselsskift, som skift i lønsumsandele og som arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt.

Abstract

Det demonstreres, at Skill-Biased teknologiske fremskridt måles på flere forskellige måder: som efterspørgselsskift, som skift i lønsumsandele og som arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt. Hvor de to første former er de mest anvendte i litteraturen, er den sidste mest anvendelig i model-sammenhæng. Med henblik på en implementering i DREAMmodellen beregnes de arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt, fordelt på uddannelse, for perioden 1980-2005 for den private sektor i Danmark. Analysen foretages på data fra EU KLEMS. Det vises, at det har krævet betydelige teknologiske fremskridt i de seneste 25 år at forklare den historiske udvikling. F.eks. vurderes de arbejdskraftbesparende teknologiske fremskridt for højtuddannede at have ligget i intervallet 3,6 procent til 9,5 procent om året.

Metodemæssigt udvikles de traditionelle relative produktivitetsmål til også at give et bud på absolut produktivitetsudvikling. Dette gøres ved at inddrage den private sektors produktion (målt ved realt BVT) ud over de data der traditionelt anvendes: lønninger og beskæftigelse.

Endelig demonstreres et kvalitativt resultat: under realistiske forudsætninger (f.eks hvis substitutionselasticiteten imellem forskellige uddannelsetyper er større end 1) vil økonomien udvise accelerende vækst. Dette skyldes, at de mest produktive uddannelsestyper vil udgøre en stigende del af arbejdsstyrken.