• Billede af publikationens forside

  Produktiviteten i den offentlige sektor

  Publiceret 20-03-2014
  DREAM Makroøkonomi

  Papiret belyser de langsigtede makroøkonomiske virkninger af den offentlige sektors produktivitetsudvikling. Analyserne foretages ved først at opstille et grundforløb, hvorefter en række alternative u ...

 • Billede af publikationens forside

  Imputeret forbrug over livscyklussen

  Publiceret 18-03-2014
  DREAM Øvrige emner Stephanie Koefoed Rebbe

  Arbejdspapiret beregner individers private forbrug ved anvendelse af registerdatainformation om deres disponible indkomst og nettoformue. Herefter beregnes det gennemsnitlige private forbrug for alder ...