Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD i 2030

03-02-2014

Notatet redegør for de krav, der skal stilles til henholdsvis arbejdsstyrke og arbejdstid, såfremt Danmark i 2030 skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD målt ved BNP pr. indbygger.

Abstract

Nærværende notat redegør for de krav, der skal stilles til henholdsvis arbejdsstyrke og arbejdstid, såfremt Danmark i 2030 skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD målt ved BNP pr. indbygger. Analysen af kravet til ændring i arbejdstiden er gennemført under antagelse om, at den ændrede arbejdstid ikke påvirker satsreguleringen.

I en standardiseret DREAM beregning, hvor man enten forøger arbejdsstyrken eller arbejdstiden, vil man øge BNP og samtidig mindske holdbarhedsproblemet gennem en forbedring af det primære budget. Hensigten i nærværende analyse er ikke at mindske statens fremtidige finansieringsproblem. I stedet vil forbedringen af det primære budget blive anvendt til at øge beskæftigelsesfradraget. Et øget beskæftigelsesfradrag vil give en positiv effekt på arbejdsudbuddet pga. lavere marginalskat og samtidig mindske den strukturelle ledighed en smule pga. lavere kompensationsgrad. Begge dele vil trække i retning af højere BNP og yderligere råderum til at øge beskæftigelsesfradraget. Disse effekter mindsker kravet til den initiale stigning i arbejdsudbuddet.

En opnåelse af målsætningen om at blive lige så rigt som Sverige eller være blandt de 10 rigeste lande i OECD målt ved BNP pr. capita i 2030 vil kræve, at hhv. 340.000 og 138.000 personer udenfor arbejdsstyrken overgår til arbejdsstyrken, eller at arbejdstiden øges med hhv.4,5 og 11,0 pct. svarende til, at den aftalte ugentlige arbejdstid stiger med hhv. 1,7 og 4,1 timer fra 37 til hhv. 38,7 og 41,1 timer, og at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid stiger med hhv. 1,3 og 3,3 timer. Ændringerne sker allerede i 2014.