Merindvandring af bacheloruddannede fra vestlige lande med uddannelsesspecifik udvandringssandsynlighed

04-02-2014

Papiret evaluerer de samfundsøkonomiske effekter af en årlig merindvandring på 1.000 bacheloruddannede fra vestlige lande, der alle antages at påbegynde en kandidatuddannelse i Danmark.

Abstract

Papiret beskriver en række scenarier, der har til formål at klarlægge betydningen for de offentlige finanser og centrale makroøkonomiske størrelser af en årlig merindvandring på 1.000 bacheloruddannede fra vestlige lande, der alle antages at påbegynde en kandidatuddannelse i Danmark.

Det antages, at indvandrerne har samme adfærd som øvrige indvandrere fra vestlige lande, når de indtræder i uddannelsessystemet, herunder samme tilbøjelighed til at påbegynde, frafalde og færdiggøre en uddannelse. Indvandrerne vil endvidere have samme tilknytning til arbejdsmarkedet som øvrige vestlige indvandrere, herunder samme produktivitet. Merindvandringens udvandringstilbøjeligheder vil dog afvige fra øvrige vestlige indvandreres.

Den indbyrdes variation i de gennemførte eksperimenter består i, i hvilken udstrækning de ekstra indvandrere antages at modtage SU, samt i indvandrernes udvandringstilbøjelighed.