Forslag til skattereform - Harmonisering og sænkelse af skatter

22-08-2014

Notatet viser resultaterne af en række marginaleksperimenter til DREAM. Marginaleksperimenter skaber grundlag for en skattereform. Den samlede skattereform er beregnet ufinansieret og finansieret ved lavere offentligt forbrug således, at den samlede skattereform med finansiering har uændret holdbarhed i forhold til grundforløbet.