Finanspolitisk overholdbarhed sikret gennem permanent lavere kollektivt offentlig forbrug

15-11-2011

I dette papir analyseres betydningen af at sikre finanspolitisk overholdbarhed gennem en permanent sænkning af det kollektive offentlige forbrug.

Abstract

I dette papir analyseres betydningen af at sikre finanspolitisk overholdbarhed gennem en permanent sænkning af det kollektive offentlige forbrug. Det kollektive offentlige forbrug sænkes således at den finanspolitiske holdbarhedsindikator bliver 0,1 pct. af BNP. Målt som andel af BNP sker der fra 2015 og frem til 2020 et lineært fald i det kollektive offentlige forbrug, hvorefter det fra 2020 og frem udgør en konstant lavere andel af BNP.

For at sikre finanspolitisk overholdbarhed sænkes det kollektive offentlige forbrug med 1,5 procent af BNP fra år 2020. Lavere offentlige forbrug fører til et fald i den offentlige beskæftigelse, der i år 2020 er 36.000 personer lavere end i grundscenariet. Arbejdskraft migrerer fra den offentlige sektor til den private sektor, hvilket fører til lavere reallønsudvikling og højere eksport. Den offentlige primære saldo forbedres hvilket løser de offentlige fremtidige finansieringsproblemer. Den finanspolitiske holdbarhedsindikator forbedres fra -1,3 i DAs grundscenarie til 0,1, en forbedring på 1,4 procentpoint hvilket i 2010-niveau svarer en permanent årlig forbedring af holdbarheden på 23,6 mia. kr.