Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Billede af publikationens forside
23-05-2011
DREAM Øvrige emner Sune Enevoldsen Sabiers

En repræsentativ analyse af udnyttelsen af efterlønsordningen, hvis pensionsformuerne allerede i dag havde et niveau, der til svarer de nuværende niveauer for indbetalinger til pensionsordningerne.