Uddannelsesfremskrivning 2010

03-01-2011

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2010. DREAMs uddannelsesmodel er udviklet for at kunne give en underopdeling af befolkningsfremskrivningen efter igangværende uddannelse og uddannelsesniveau. Uddannelsesfremskrivningen er en integreret del af det samlede DREAM system, som resulterer i en langsigtet økonomisk fremskrivning.