En lille generel ligevægtsmodel med energitjenester

01-10-2010

Der opstilles en statisk generel ligevægtsmodel med endogent bytteforhold og arbejdsudbud. Modellen anvendes til at beregne de langsigtede samfundsøkonomiske omkostninger (2050) i relation til de af Klimakommissionen foreslåede fossilfri fremtidsscenarier.

Abstract

Der opstilles en statisk generel ligevægtsmodel med endogent bytteforhold og arbejdsudbud. Modellen er specialdesignet til at rumme data fra det såkaldte STREAM-system angående virksomhedernes og husholdningernes forbrug af energitjenester. Modellen anvendes til at beregne de langsigtede samfundsøkonomiske omkostninger (2050) i relation til de af Klimakommissionen foreslåede fossil-fri fremtidsscenarier. Der udledes et såkaldt EV-velfærdsmål til måling af disse omkostninger. Der argumenteres for, at økonomiens samlede tab i 2050 er i størrelsesordenen 0,2-0,4 procent af BNP. Velfærdstabet dekomponeres i direkte tekniske omkostninger, sparede omkostninger til CO2-kvoter, diverse skattemæssige forvridninger samt effekten af endogent bytteforhold.