Uddannelsesfremskrivning 2009

01-09-2009

Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2009. Fremskrivningen gør det muligt at følge udviklingen over tid i både størrelsen af det løbende uddannelsessystem og i uddannelsesniveauet for såvel udvalgte befolkningsgrupper som i samfundet som helhed.