Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2009

03-08-2009

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2009. Bortset fra visse mindre ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen fra 2008.

Abstract

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet landsdækkende befolknings-fremskrivninger. Datakilder, forudsætninger og beregningsmetode beskrives her sammen med de væsentligste resultater af 2009-fremskrivningen.

Bortset fra visse mindre ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen fra 2008, hvor opdateringen består af den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2009. Der laves sidst i papiret en sammenligning med fremskrivningen fra sidste år.

Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – fremskrevet indtil år 2100. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Der er så stor usikkerhed ved især de langsigtede skøn, at resultatet først og fremmest skal fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det givne sæt antagelser, der anvendes. Antagelserne revideres kritisk hvert år bl.a. ud fra et kriterium om, at inddragelse af et nyt historisk år ikke afstedkommer en fremskrivning, der på længere sigt afviger markant fra sidste års skøn.