Den offentlige sektor i en voksende økonomi

01-03-2007

I DREAM antages det at produktivitestvæksten er ens i den offentlige og private sektor. Denne antagelse er gjort for at sikre steady-state. I dette notat analyseres betydningen af at have forskellig grad af teknologisk fremskridt i økonomiens sektorer.