Replik til Christen Sørensen

05-06-2006

Replik til Christen Sørensen, som fremkommer med en lang række kritikpunkter af Velfærdskommissionens analyser og forslag. I papiret kommenteres de vigtigste af disse påstande og henvise til de relevante sider i Velfærdskommissionens endelige rapport.

Abstract

Christen Sørensen fremkommer i en artikel i dette nummer af Samfundsøkonomen med en lang række kritikpunkter af Velfærdskommissionens analyser og forslag. I det følgende vil vi kommentere de vigtigste af disse påstande og henvise til de relevante sider i Velfærdskommissionens endelige rapport, Velfærdskommissionen (2006).