Replik til Christen Sørensen

Billede af publikationens forside
05-06-2006
DREAM Øvrige emner Torben M. Andersen Lars Haagen Pedersen

Replik til Christen Sørensen, som fremkommer med en lang række kritikpunkter af Velfærdskommissionens analyser og forslag. I papiret kommenteres de vigtigste af disse påstande og henvise til de relevante sider i Velfærdskommissionens endelige rapport.

Artiklen er bragt i Samfundsøkonomen 2006:3.

Abstract

CS fremkommer i en artikel i dette nummer af Samfundsøkonomen med en lang række kritikpunkter af Velfærdskommissionens analyser og forslag. I det følgende vil vi kommentere de vigtigste af disse påstande og henvise til de relevante sider i Velfærdskommissionens endelige rapport, Velfærdskommissionen (2006).