Indvandringens betydning for den offentlige økonomi

02-02-2004

Kommentar til en artikel i ”Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed”, juni 2003, hvor Daniel le Maire og Christian Scheuer analyserer indvandringens betydning for den offentlige økonomi.

Abstract

I en interessant artikel i ”Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed”, juni 2003 analyserer Daniel le Maire og Christian Scheuer indvandringens betydning for den offentlige økonomi. Artiklen diskuterer, hvor stor en skattestigning, der skal til, for at den offentlige sektor kan finansiere de forventede fremtidige offentlige udgifter. Endvidere analyseres specielt hvordan denne skattestigning påvirkes, hvis den fremtidige indvandring øges.

Artiklen kan ses som en diskussion af DREAMs rapport til Tænketanken (jf. Pedersen (2002)), og artiklens resultater sættes også i forhold til rapportens resultater.