DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 - Befolkningsfremskrivning 2001

06-07-2001

Denne publikation har et dobbelt formål. Dels at præsentere den model til udarbejdelse af disaggregerede befolkningsfremskrivninger, som er blevet udviklet i DREAMgruppen, og dels at anvende modellen til en opdatering af Befolkningsfremskrivningen frem til år 2100.

Abstract

Denne publikation har et dobbelt formål. Dels at præsentere den model til udarbejdelse af disaggregerede befolkningsfremskrivninger, som er blevet udviklet i DREAMgruppen, og dels at anvende modellen til en opdatering af Befolkningsfremskrivningen frem til år 2100.

Modellen, datagrundlaget og den viste fremskrivning skal ses som et led i Danmarks Statistiks beslutning om at iværksætte et arbejde, der skal lede til en udbygning og en kvalitetsforbedring af institutionens befolkningsprognoser. Danmarks Statistiks befolkningskontor har bidraget til udviklingen ved at opbygge en disaggregeret befolkningsdatabase for perioden 1980-1999, der er tilpasset de datakrav, som opbygningen af den disaggregerede prognosemodel stiller.