Befolkningsfremskrivningen i DREAM - Befolkningsfremskrivning 1999

07-12-1999

I dette papir dokumenteres den metode og de principper der anvendes ved fremskrivning af befolkningen i DREAM.

Abstract

I dette papir dokumenteres den metode og de principper der anvendes ved fremskrivning af befolkningen i DREAM. Endvidere dokumenteres den regressionsmodel der ligger bag den seneste fremskrivning af befolkningen til år 2100 der blev offentliggjort i Statistiske Efterretninger i serien Befolkning og Valg 1999:15. Sluttelig præsenteres resultaterne af fremskrivningen.