Før 2030 er der mere end 6 mio. danskere

27-05-2020

DREAM og Danmarks Statistik offentliggør i dag vores nye befolkningsfremskrivning.

DREAM og Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning er opdateret med den senest registrerede adfærd. Der tages nu udgangspunkt i den samlede danske befolkning ved indgangen til 2020, og vandringer, fertilitet og dødelighed baseres på adfærden til og med 2019.

Fremskrivningen peger mod fortsat stigende befolkning på trods af færre fødte og lavere nettoindvandring end i sidste års fremskrivning

I den nye befolkningsfremskrivning vurderes det samlede befolkningstal at vokse med godt 220.000 personer i løbet af de næste 10 år. Befolkningen ventes at runde 6 mio. umiddelbart inden år 2030. Den samlede befolkning vokser dels på grund af en positiv nettoindvandring - dvs. at der forventes en større indvandring end udvandring - og dels på grund af et positivt fødselsoverskud - dvs. antallet af fødte dominerer antallet af døde.

Nettoindvandringen repræsenterer frem mod år 2030 det største bidrag til befolkningstilvæksten. Relativt til sidste års fremskrivning er såvel nettoindvandringen som fødselsoverskuddet dog nedjusteret, hvorfor den positive vækst i befolkningen er mindre optimistisk.

Generelt er den nye fremskrivning karakteriseret ved, at antallet af fødte og nettoindvandrede er mindre end i Befolkningsfremskrivning 2019. Dette betyder et fald i befolkningen i den erhvervsaktive alder – både på kort og længere sigt. Antallet af ældre er desuden øget i langt hovedparten af fremskrivningen, idet skønnet for udviklingen i middellevetiden er opjusteret. Dette betyder samlet set, at en person i den erhvervsaktive alder nu skal forsørge flere end tilfældet var i sidste års fremskrivning.

Se hovedresultater af befolkningsfremskrivning 2020

Om befolkningsfremskrivningen

Befolkningsfremskrivningen udarbejdes årligt i et samarbejde mellem DREAM og Danmarks Statistik.

Ved opdateringen ajourføres de anvendte forudsætninger i forhold til den senest registrerede udvikling i fertilitet, dødelighed og vandringsmønstre.

Den årlige opdatering af befolkningsfremskrivningen offentliggøres typisk i maj måned.