Effekten af at øge det offentlige forbrug til det fulde demografiske træk

19-03-2019

Det offentlige forbrug øges i perioden 2020-25, så det følger det såkaldte fulde demografiske træk. Dette vurderes at forværre den finanspolitiskeholdbarhedsindikator med knap ½ pct. af BNP.

DREAM har set nærmere på udviklingen i de offentlige finanser, såfremt det offentlige forbrug i perioden 2020-2025 følger det såkaldte fulde demografiske træk, dvs. det offentlige forbrug følger det demografiske træk samt den generelle velstandsudvikling.

Ved udarbejdelse af vores grundforløb tilpasses det offentlige forbrug frem til 2025 en ekstern mellemfristet fremskrivning. Resultatet heraf er, at den samlede stigning i det offentlige forbrug frem til 2025 svarer omtrent til stigningen i det demografiske træk. Efter 2025 følger det offentlige forbrug det demografiske træk samt den generelle velstandsudvikling, altså det såkaldte fulde demografiske træk.

DREAM har undersøgt de samfundsøkonomiske konsekvenser af at lade det offentlige forbrug følge det fulde demografiske træk fra og med 2020. Hovedresultat er, at de offentlige kommer til at ligge på et niveau godt 10 mia. kr. højere end i grundforløbet fra 2025 og frem, hvilket svarer til et løft på omkring 2 procent i forhold til grundforløbet.

Den finanspolitiske holdbarhedsindikator forværres med knap ½ pct. af BNP, men holdbarhedsindikatoren vil stadig være positiv.

Læs analysen