Undersøgelse af Baumols omkostningssyge i Danmark

07-05-2019

DREAM har udført en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af Baumols omkostningssyge i Danmark. De illustrative beregninger foretages ved hjælp af en ny dynamisk variant af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM.

DREAM har udført en undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af Baumols omkostningssyge i Danmark.

De illustrative beregninger foretages ved hjælp af en ny dynamisk variant af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. REFORM modellen er oprindeligt en stor statisk CGE-model med 73-brancher. Dynamiseringen er foretaget for at muliggøre en ikke-steady-state-analyse af, hvad der sker, når de teknologiske fremskridt er forskellige i de 73 brancher.

Dette kan ses som en grundlæggende forklaring på det fænomen der kaldes Baumols omkostningssyge: Enhedsomkostningerne i de lavproduktive brancher vokser hurtigere end gennemsnittet og beskæftigelsen bevæger sig mod de lavproduktive brancher.

Centrale eksempler på dette er voksende enhedsomkostninger i den offentlige sektor relativt til resten af økonomien og de internationalt kendte mega-trends, at beskæftigelsen i landbruget bevæger sig over i industrien, og at beskæftigelsen i industrien bevæger sig over i service.

Hvis to varer er komplementer (f.eks. industrivarer og servicevarer) er det en klassisk generel ligevægtseffekt – der grundlæggende kører via arbejdsmarkedet – at beskæftigelsen bevæger sig mod lavproduktivitetsbranchen (service) og at prisen i lavproduktivitetsbranchen vokser relativt til prisen i højproduktivitetsbranchen.

Dette kan ses som en udbudsbaseret forklaring på Baumols omkostningssyge. En alternativ forklaring kan findes på efterspørgselssiden, nemlig at indkomstelasticiteten er mindre end én, og at der derfor sker forskydninger i efterspørgslen.

I analysen fokuseres der på den udbudsbaserede forklaring. De branche-specifikke teknologiske fremskridt er baseret på Danmarks statistiks produktivitetsberegninger og egne antagelser.

Læs analysen