• Illustrationsbillede

    Offentliggørelse af uddannelsesfremskrivning 2019

    Publiceret 23-08-2019
    Uddannelsesfremskrivning

    I dette års fremskrivning anvendes nyt datagrundlag for indvandreres uddannelsesbaggrund. Desuden anvendes en ny og forbedret metode til estimation af uddannelsesadfærd.