Illustrationsbillede indhold

Anvendte uddannelseskategorier

Uddannelsesmodellen fremskriver antal studieaktive personer på forskellige uddannelsestyper. Herudfra følger en vurdering af udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau. Nedenfor beskrives modellens anvendte uddannelseskategorier.

Datagrundlag og klassifikation

DREAMs uddannelsesmodel anvender Danmarks Statistiks register over befolkningens uddannelse. Her opgøres befolkningen efter en højest fuldført uddannelsesstatus og en igangværende uddannelsesstatus. Registreret anvender elevregistret (elev3) og kvalifikationsregistret til opgørelsen af højest fuldførte status. Til kategorisering af uddannelsen anvendes de 8-cifrede forspaltekoder, som angiver uddannelsens placering i en uddannelsesklassifikation.

Vi anvender 14 hovedkategorier og får hvert år opdateret alle de registrerede uddannelsers opdeling af forspaltekoder. Det betyder, at kategoriseringen af befolkningen historisk kan ændrer sig. Det er dog typisk i mindre størrelsesordner.

Udlændiges uddannelsesniveau på indvandringstidpunktet er fastlagt med en betydelig usikkerhed, da det både er selvrapporteret, og det kræver en overførsel af uddannelseskategorien af den udenlandske uddannelsesinstitution til danske forhold for at gøre uddannelsesniveauerne sammenlignelige.

Højest fuldførte uddannelse

Uddannelsesniveau måles typisk ud fra begrebet ”højest fuldførte uddannelse”. Det indebærer en rangordning af uddannelser på en skala, hvor grundskolen rangerer nederst og en Ph.d. grad øverst. Den af en persons fuldførte uddannelser, som rangerer højest, er udslagsgivende for personens ”niveau”. Uddannelser rangeres som nedenfor vist.

Hovedgrupper for højest fuldførte uddannelse består af følgende katgorier (i parentes de mest anvendte forkortelser)

 1. Ukendte (NA): personer der ikke har kunne fået fastslået et uddannelsesniveau.
 2. Grundskole (GRD): personer der har afsluttet en 9. klasses eksamen.
 3. 10. klasse (10K): personer der har afsluttet en 10. klasses eksamen.
 4. Alment gymnasiale uddannelser (AGYM/STX): personer der har fuldført en stx, HF eller studenterkurser.
 5. Erhvervsgymnasiale uddannelser (EGYM): personer der har fuldført en HHX (handelsgymnasium), HTX (tekniskgymnasium), adgangseksamen til diplomingeniør og maritimt forberedelseskursus.
 6. Erhversfaglige uddannelser (ERF): personer der har fuldført et hovedforløb på en teknisk skole. Et Hovedforløb indeholder typisk praktikforløb, det være sig i virksomheder eller på praktikcentre. Kategorien dækker over et bredt spektrum af uddannelser, herunder jordbrugsfag, kontoruddannelse, smedeuddannelse, mekaniker, snedker, tømrer, VVS’er, urmager, frisør, chauffør, gartner, slagter osv.
 7. Korte videregående uddannelser (KVU): personer der har fuldført et uddannelsesforløb af 2-3 års varighed udbudt af Erhvervsakademier.
 8. Professionsbachelor (PBA): personer der har fuldført et uddannelsesforløb af 3½ års varighed udbudt af Professionshøjskolerne, Den Frie Lærerskole, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt politiuddannelsen.
 9. Mellemlange videregående uddannelser (MVU): personer der har fuldført en af følgende uddannelser: teknik-, diplom- og akademiingeniører, bygningskonstruktører, maskinmestre, officersuddannelser, korrespondenter mv.
 10. Universitetsbachelor (UBA): personer der har fuldført en Bachelor-uddannelse på universiteterne i Aalborg, Aarhus, København og Roskilde samt Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København, Det Informationsvidenskabelig Akademi, Copenhagen Business School (tidligere Handelshøjskolen i København) samt Danmarks Tekniske Universitet.
 11. Udelte kandidat: personer der har fuldført en 5-årig kandidatuddannelse og de seneste forløb stammer tilbage fra 1993. De bliver typisk kategoriseret i kategorien Delte kandidat.
 12. Delte kandidatuddannelser (LVU): personer der har fuldført en 2-årige overbygning på en bacheloruddannelse.
 13. PhD (PHD): personer der har fuldført en PhD-uddannelse på enten en 4+4-ordning eller en 5+3-ordning.
 14. Masteruddannelser (MST): personer der fuldført en Maste-uddannelse; er kun aktuelt for udenlandsk uddannede.

Igangværende uddannelse

For uddannelsesaktive anvendes samme kategorisering som ovenfor vist. For igangværende uddannelser er ukendte-kategorien under højest fuldførte uddannelser dog ikke relevant, ligesom kategorierne Udelt kandidat og Masteuddannelser anvendes ikke på danske studieaktive personer. Herudover anvendes der en Rest-kategori, som findes af mere teknisk karakter:

 • Ikke under uddannelse (IUU): personer der ikke har en registreret uddannelseskode i elevregistret.