Illustrationsbillede indhold

Udviklingen i befolkningens indkomstfordeling

Eksempel: Analyse af indkomsteffekterne på individuelt niveau og for hele befolkningen som følge af, at flere påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse.

SMILE har et uddannelsesmodul, der fastlægger hver persons forløb gennem uddannelsessystemet, hvilket akkumulerer til et niveau for højst fuldførte uddannelse, der udgør en central driver i mange af modellens øvrige moduler.  Derfor kan ændringer i uddannelsesadfærden samt afledte effekter på eksempelvis arbejdsmarkedstilknytningen og indkomstforhold analysers med SMILE.

Konkret har DREAMgruppen analyseret indkomsteffekten af, at flere personer påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse. Analysen viser, at et større antal personer, der påbegynder en erhvervsfaglig uddannelse, på den ene side vil betyde, at opholdstiden i uddannelsessystemet øges, hvilket dæmper arbejdsudbuddet og dermed indkomsten for en given aldersgruppe. På den anden side, giver et højere uddannelsesniveau efter endt uddannelse grundlag for en større grad af tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed højere indkomst.

SMILE fastlægger for hvert individ et livsforløb af indkomst, som tager højde for både længde af studietid og forældreorlov, omfanget af beskæftigelse, omfanget af indkomsterstattende ydelser mv., herunder også SU-stipendier i studietiden. Således kan de samlede effekter på livsindkomsten og ændringer i befolkningens indkomstfordeling i forhold til et grundforløb opgøres.

Læs publikationen her