Illustrationsbillede indhold

Udvikling af nye analyseværktøjer

DREAM har stor erfaring med at udvikle økonomiske modeller, fremskrivninger og øvrige analyseværktøjer til at belyse samfundsøkonomiske problemstillinger. Vi stiller vores viden til rådighed for aktører, der ønsker et nyt værktøj til at analysere den økonomiske udvikling i Danmark på et moderne, fagligt velfunderet og uafhængigt grundlag.

Gennem mere end 25 år har DREAM arbejdet med udvikling af økonomiske modeller og fremskrivninger. Gennem årene har vi opbygget modelteknisk erfaring, kundskab og viden.

Vi stiller vores erfaring til rådighed og hjælper gerne med at udarbejde nye analyseværktøjer. Vi har både udviklet værktøjer, som efterfølgende anvendes/afvikles eksternt, og vi har lavet metoder, hvor vi også varetager selve analysearbejdet.

DREAMs "egne" fremskrivningsværktøjer skønner over udviklingen i demografien, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning. Vores økonomsike modeller vurderer den økonomsike udvikling, klima- og miljøøkonomi, boligefterspørgsel, indekomstfordeling og strukturelle analyser af for eksempel konkurrence-, produktivitets- eller skatteforhold.

Herudover har vi blandt andet udarbejdet analyseværktøjer inden for følgende områder:

  • Boligøkonomi.
  • Model til analyse af boligprisudviklingen.
  • Tilbagetrækningsadfærd.
  • Medlemsbestand og formue i pensionskasser.
  • Samfundsmæssige omkostninger ved en omlægning til en totalt fossil-fri dækning af energibehovet.
  • Uddannelsesmodel for Grønland.

Læs om udvikling af analyseværktøjer anvendt i skræddersyede analyser