Illustrationsbillede indhold

Udnyt vores analytiske erfaring til skræddersyede analyser

DREAM udfører analyser af konkrete problemstillinger, der ikke er dækket af vores eksisterende modelberedskab. Vi anvender state-of-the-art metoder til at bearbejde store mængder af data, og vi udfører økonometriske analyser, så tal kan blive til fakta.

I vores værktøjskasse findes redskaber til at analysere et bredt spektrum af samfundsøkonomiske problemstillinger. Men vore modeller kan ikke analysere alt!

Vi hjælper gerne med at udføre analyser, der ligger ud over vores normale modelberedskab. Vi kan bidrage med vores analytiske evner, ligesom vi har erfaring med at arbejde med avancerede computerbaserede modeller, store ustruktuterede datamængder, moderne økonometriske metoder og generel erfaring i anvendte økonomiske analyser.

Vi har blandt andet udarbejdet analyser inden for følgende områder:

 • Boligøkonomiske analyser.
 • Mismatchproblemer på arbejdsmarkedet.
 • Anvendelse af detaljeret geografisk data.
 • Fremskrivninger af boligefterspørgsel, pensionskasser mv.
 • Udvikling af modelværktøjer.

Læs om udvikling af fremskrivningsværktøjer og modeller

Boligøkonomiske analyser

Inden for de seneste år har DREAM særligt udført flere boligøkonomiske analyser. Et fælles træk er, at disse baseres på det omfangsrige danske registerdata. Analyseområderne har imidlertid været vidt forskellige:

 • Udsatte boligområder.
 • Boligprisudviklingen.
 • Effekt af omdannelse af andelsboliger til ejerboliger.
 • Udviklingen i boligefterspørgslen på længere sigt.
 • Kommunale forskelle i udviklingen inden for befolkningssammensætning og boligefterspørgsel.
 • Tvangsauktioner.
 • Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked. 

Se liste over vores boligøkonomiske publikationer