Illustrationsbillede indhold

Anvend vores grundfremskrivninger

I vores grundfremskrivninger giver vi vort bedste bud på den fremtidige udvikling inden for makroøkonomi, demografi, arbejdsmarkedstilknytning, bosættelsesmønster, indkomstfordeling mv.

»Det er svært at spå - især om fremtiden«.

På baggrund af den observerede udvikling i en historisk periode er det imidlertid muligt at give et kvalificeret skøn over udviklingen fremadrettet. I vores grundfremskrivninger fremlægger vi vort bud på den forventede udvikling.

Vi fremskriver blandt andet udviklingen indenfor følgende områder:

  • Makroøkonomisk udvikling
  • Befolkningsudviklingen
  • Familiestruktur
  • Uddannelsesadfærd
  • Arbejdsmarkedstilknytning
  • Boligefterspørgsel
  • Regionale forskelle
  • Indkomstfordeling

Vores grundfremskrivninger gør dig klogere på fremtidige tendenser, ligesom fremskrivningerne kvantificerer størrelsesordenen. Desuden kan vi tilvejebringe det nødvendige datagrundlag, der understøtte egne analyser.