Services

DREAM råder over en række værktøjer, der kan anvendes til analyser af konkrete økonomiske problemstillinger. Desuden udfører vi datadrevne analyser, og vi udvikler nye analysemetoder baseret på state-of-the-art teknikker.

Analyseerfaring

Analyser fra DREAMgruppen dækker et bredt spektrum af væsentlige samfundsøkonomiske emner

Illustrationsbillede

Makroøkonomi

Økonomisk udvikling, offentlige finanser, finanspolitisk holdbarhed, evaluering af økonomisk-politiske tiltag mv.

Illustrationsbillede

Boligøkonomi

Boligprisudvikling, udsatte boligområder, tvangsauktioner, omdannelse af andelsboliger til ejerboliger, huslejeregulering mv.

Illustrationsbillede

Indkomst og pension

Indkomstfordeling, pensionsformue, effekt af økonomisk-politiske tiltag, indkomst over livsforløb mv.

Illustrationsbillede

Geografiske analyser

Udvikling i boligefterspørgsel på regionalt og kommunalt plan, familiestruktur, indkomst, uddannelsesniveau mv.

Illustrationsbillede

Befolkning

Antal danskere, aldring, analyser af betydningen af vandringsmønstre, fertilitet, dødelighed mv.

Illustrationsbillede

Uddannelse

Antal studerende, uddannelsesniveau, analyser af ændret uddannelsesvalg, optag, frafald mv.

Illustrationsbillede

Arbejdsmarked

Arbejdsstyrke, modtagere af overførselsindkomst, effekt af arbejdsmarkedspolitiske tiltag, tilbagetrækningsreformer mv.

Illustrationsbillede

Branchespecifik analyse

Virkninger af branchespecifikke ændringer i for eksempel afgifter, produktivitet og grad af konkurrence.