• Billede af publikationens forside

  Uddannelse og evne

  Publiceret 06-09-2017
  DREAM REFORM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationens uddannelsessammensætning.

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016

  Publiceret 20-12-2016
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Øvrige forfattere

  Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2016. Fremskrivningen bygger i store træk på det samme grundlag som sidste års fremskrivning.

 • Billede af publikationens forside

  En simpel model for endogen vækst

  Publiceret 15-07-2016
  DREAM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret foreslås et model-setup, som gør det muligt at indføre endogen vækst i en standard CGE-model. Der opstilles en model, der rummer grundideerne i forestillingen om endogen vækst.

 • Billede af publikationens forside

  Long-term economic projection 2014

  Publiceret 02-02-2015
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Øvrige forfattere

  This report presents the DREAM long-term economic projection model for 2014. The DREAM model system is designed to evaluate the interaction between the public sector and the rest of the economy in the ...

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2013

  Publiceret 26-08-2013
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Øvrige forfattere

  Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2013. I fremskrivningen vurderes finanspolitikken at være så godt som holdbar. Dette er første gang siden DREAM startede med at udarbe ...

 • Billede af publikationens forside

  En ny mellemfristet holdbarhedsindikator

  Publiceret 01-02-2013
  DREAM Dokumentation Andreas Iversen Peter Stephensen

  Arbejdspapiret beskriver to mål for en mellemfristet holdbarhed i DREAM. Begge mål baserer sig på IMF holdbarhedsindikator I2. Indikatorerne defineres således, at den indikator DREAM normalt bruger er ...

 • Billede af publikationens forside

  Estimation af CES-produktionsfunktioner med Törnqvist- eller Paasche-kædeprisindekset som approksimation for CES prisindekset

  Publiceret 10-12-2012
  DREAM Dokumentation Andreas Iversen

  Arbejdspapiret undersøger via Monte Carlo simulationer konsekvenserne af at bruge et Törnqvist- eller et Paasche- kædeprisindeks i stedet for det teoretisk korrekte CES-prisindeks i estimationen af CE ...

 • Billede af publikationens forside

  Den offentlige sektor i en voksende økonomi

  Publiceret 06-12-2012
  DREAM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel generel ligevægtsmodel, hvor den offentlige sektor beskrives ved en Cobb-Douglas produktionsfunktion med arbejdskraft og materialer som input. Det vises, at økonomien vil ...

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009

  Publiceret 01-10-2009
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Øvrige forfattere

  Rapporten fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009. I årets fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til -2,2 procent. Det betyder, at den offentlige sektor h ...

 • Billede af publikationens forside

  DREAM dokumentation

  Publiceret 01-04-2008
  DREAM Dokumentation Michael Andersen

  DREAM har skrevet en dokumentation af DREAM-modellen. Dokumentationen er på engelsk og er inddelt i kapitler svarende til modellens opbygning.