• Billede af publikationens forside

  Demografi, socioøkonomi og boligstruktur i danske kommuner

  Publiceret 20-05-2021
  SMILE Øvrige analyser Boligøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Jonas Zangenberg Tobias Markeprand Anna Kargo Mikkel Sønderby

  Rapporten præsenterer en fremskrivning af demografi, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning og boligefterspørgsel i landets kommuner.

 • Billede af publikationens forside

  Udsatte boligområder i Danmark

  Publiceret 03-06-2019
  Øvrige analyser Boligøkonomi Andreas Iversen Jonas Zangenberg Marianne Hansen Peter Stephensen

  I rapporten identificeres udsatte boligområder i Danmark gennem perioden 1986-2017 og beboernes karakteristika og adfærdsmønstre analyseres ved at se på socioøkonomisk segregering, flyttemønstre, indk ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerboliger i det 21. århundrede

  Publiceret 24-01-2018
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen Peter Stephensen

  Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsva ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme

  Publiceret 15-11-2017
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  Rapporten præsenterer en undersøgelse af ophævelse af forbuddet mod omdannelse til ejerlejligheder for de mindre private udlejningsejendomme med to beboelseslejligheder og erhverv eller tre til fem bo ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder

  Publiceret 20-09-2017
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  DREAM har gennemført en analyse af de skønnede konsekvenser af en ophævelse af ejerlejlighedslovens fulde forbud mod omdannelse til ejerlejligheder.

 • Billede af publikationens forside

  Individuelle fremskrivninger af demografisk udvikling og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner

  Publiceret 15-05-2017
  SMILE Boligøkonomi Dokumentation Søren Bjerregaard Marianne Hansen Tobias Markeprand Jeppe Højgaard Krog

  For 42 kommuner har DREAM foretaget fremskrivninger af udviklingen i befolkningens demografiske struktur, familiemønster, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer.

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af variationen i ejendomsværdien af ejerboliger

  Publiceret 15-01-2016
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Peter Stephensen

  Undersøgelse af forskel i handelsprisen på to identiske ejendomme som følge af subjektive forhold (‘markedsstøj’). Variationen vurderes at være cirka 4 procent.

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

  Publiceret 24-09-2015
  SMILE Boligøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Tobias Markeprand

  Med det formål at redegøre for den fremadrettede forventning til befolkningens geografiske søgning og de heraf afledte konsekvenser for boligstrukturen, er udført en fremskrivning af befolkningens fam ...

 • Billede af publikationens forside

  An agent-based model of the housing market

  Publiceret 02-09-2015
  DREAM Boligøkonomi Christian Langholz Carstensen

  This thesis develops a beta version of a new agent-based model of the Danish housing market, which is well suited to throw light on a range of aspects concerning business cycles and macro-prudential r ...

 • Billede af publikationens forside

  Tvangsauktioner i Danmark

  Publiceret 22-06-2015
  Øvrige analyser Boligøkonomi Karin Haldrup Jan K. Staunstrup Jonas Zangenberg Esben Hvid Jørgensen

  Undersøgelsen har kortlagt årsagssammenhænge bag tvangsauktioner over boliger gennem perioden 2007-12. DREAM har bidraget til undersøgelsen med et kapitel omhandlende de berørte boligejeres socioøkono ...