• Billede af publikationens forside

  Værdipotentialet af et uddannelsesløft

  Publiceret 12-12-2019
  DREAM Makroøkonomi Uddannelse Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der foretages en analyse af det samfundsøkonomiske potentiale ved at opkvalificere en person med en bacheloruddannelse til en lang videregående uddannelse.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af varierende antagelser om udviklingen i fremtidens ældreomkostninger

  Publiceret 23-09-2019
  DREAM Makroøkonomi

  Fremover vil ældre udgøre en større andel af befolkningen end i dag. I notatet belyses betydningen af sund aldring og mervækst i udgifterne til sundhed og ældrepleje.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af differentieret tilbagetrækning

  Publiceret 02-09-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Michael Andersen Jonas Zangenberg

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at give ufaglærte og erhvervsuddannede mulighed for førtidig, offentlig finansieret tilbagetrækning tre til fem år tidligere end folkep ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen til højeste historiske niveau

  Publiceret 21-05-2019
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der fortages en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af at øge erhvervsdeltagelsen i forhold til det vurderede strukturelle niveau i 2016, som arbejdsstyrkefremskrivningen i DREAMs grundforlø ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug

  Publiceret 22-03-2019
  DREAM Makroøkonomi

  Dette notat beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget offentligt forbrug frem mod 2025. I DREAMs grundforløb tilpasses det offentlige forbrug til ”afsatte midler til offentligt forbrug” sam ...

 • Billede af publikationens forside

  Maximum likelihood estimation af simpel state space model

  Publiceret 28-10-2018
  DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

  Vi opstiller et simpelt eksempel på en state space model. Det vises, hvorledes ML-estimater udledes, og det demonstreres, at vi ved at tilf\u001cøje en varians-restriktion (hvilket er almindelig praks ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation

  Publiceret 02-11-2017
  DREAM Makroøkonomi Øvrige forfattere

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte, hvor den højere arbejdstid medfører en tilsvarende højere løn. Notatet bygger på to beregninger, hvor de ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelse og evne

  Publiceret 06-09-2017
  DREAM REFORM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationens uddannelsessammensætning.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse

  Publiceret 12-06-2017
  DREAM Uddannelse Makroøkonomi Uddannelse Øvrige forfattere

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet løftes via en forbedret indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2016

  Publiceret 20-12-2016
  DREAM Makroøkonomi Dokumentation Øvrige forfattere

  Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2016. Fremskrivningen bygger i store træk på det samme grundlag som sidste års fremskrivning.