• Billede af publikationens forside

  Armington with Heterogeneous Firms

  Publiceret 14-10-2021
  GrønREFORM Dokumentation Peter Stephensen

  The modelling of price formation and market equilibrium at the sector level is often based on Armington (1969). The paper describes an Armington model with heterogeneous firms.

 • Billede af publikationens forside

  Arbejdsmarkedstilknytning i Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Skræddersyet analyse Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  DREAM har udviklet en ny fremskrivningsmodel, som fremskriver arbejdsmarkedsstatus for den grønlandske befolkning.

 • Billede af publikationens forside

  Økonomisk fremskrivning for Grønland

  Publiceret 22-09-2021
  Skræddersyet analyse Makroøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Peter Stephensen

  Rapporten præsenterer en nyudviklet makroøkonomisk model for Grønlands økonomi. Modellen er baseret på anerkendt økonomisk teori og er tilpasset grønlandske data og forhold.

 • Billede af publikationens forside

  Lækage i GrønREFORM: Overordnede resultater

  Publiceret 25-08-2021
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Ulrik Beck Gustav Dahl

  Papiret beskriver de første lækageresultater fra GrønREFORM, hvor lækagemodulet er stort set færdigudviklet.

 • Billede af publikationens forside

  Modelling abatement technologies: A comparison of approaches

  Publiceret 25-08-2021
  GrønREFORM Dokumentation Kevin Guldager

  This economic memo compares GreenREFORM’s approach to integrate end-of-pipe abatement technologies into a computable general equilibrium model with the conventional method in the literature. The memo ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelses- og arbejdsmarkedstiltag

  Publiceret 13-08-2021
  DREAM Arbejdsmarked Uddannelse Makroøkonomi Arbejdsmarked Uddannelse Jonas Zangenberg Andreas Iversen Michael Andersen

  I papiret evalueres de samfundsøkonomiske konsekvenser af 21 scenarier, hvor arbejdsudbuddet øges.

 • Billede af publikationens forside

  Udskydelse af overgang til førtidspension

  Publiceret 07-06-2021
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked Andreas Iversen Jonas Zangenberg Michael Andersen

  Der foretages en undersøgelse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af en lavere tilgang til førtidspensionsordningen. Den lavere tilgang svarer til, at overgangen til førtidspension udskydes med to å ...

 • Billede af publikationens forside

  Land use and LULUCF emissions in GreenREFORM

  Publiceret 25-05-2021
  GrønREFORM Dokumentation Ulrik Beck

  This memo documents how the land use module of GreenREFORM works and, in particular, how so-called LULUCF-emissions are calculated.

 • Carbon leakage in GreenREFORM

  Publiceret 25-05-2021
  GrønREFORM Dokumentation Ulrik Beck Gustav Dahl Peter Kruse-Andersen

  This paper examines global climate effects of national climate policies and optimal leakage-adjusted regulation. A method for estimating and integrating carbon leakage effects in the GreenREFORM model ...

 • Billede af publikationens forside

  Markedsforudsætninger for energivarer

  Publiceret 21-05-2021
  GrønREFORM Dokumentation Jens Sand Kirk Simon Henriksen

  I notatet redegøres der for modelgruppens foreløbige valg af forudsætninger angående prisdannelsen, og for bestemmelsen af forsyningsbalancen i mængder, ie. produktion import, eksport og indenlandsk f ...