• Billede af publikationens forside

  Estimering af forbrugssystemet i MAKRO

  Publiceret 02-03-2021
  MAKRO Makroøkonomi Anders Kronborg Christian Kastrup

  Dette arbejdspapir estimerer substitutionselasticiteter i MAKROs forbrugsrelationer ved hjælp af Kalman-filteret.

 • Billede af publikationens forside

  Estimering af CES produktions-funktioner i MAKRO

  Publiceret 02-03-2021
  MAKRO Makroøkonomi Anders Kronborg Christian Kastrup Kristina Poulsen

  Dette arbejdspapir estimerer substitutionselasticiteter i MAKROs produktionsfunktion ved hjælp af Kalman-filteret.

 • Billede af publikationens forside

  Status for MAKRO-modellen februar 2021

  Publiceret 16-02-2021
  MAKRO Øvrige emner Peter Stephensen Grane Høegh

  Status februar 2021

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning 2020

  Publiceret 08-02-2021
  Uddannelse Uddannelse Dokumentation Tobias Markeprand

  Fremskrivning af studieadfærd, antal studerende og befolkningens uddannelsesniveau. Fremskrivningen er opdateret med ny studiemæssig adfærd og uddannelsesadfærd beregnes nu over en længere periode.

 • Billede af publikationens forside

  Udbudseffekter i dansk eksport?

  Publiceret 19-01-2021
  MAKRO Dokumentation Christian Kastrup Anders Kronborg

  I en ny analyse finder vi indikationer på, at der bør medtages udbudsdrevne effekter i MAKROs eksportrelation.

 • Metode for modellering af den offentlige saldo i GrønREFORM

  Publiceret 18-01-2021
  GrønREFORM Dokumentation Emma Andresen Jens Sand Kirk

  Notatet beskriver den anvendte metode for modellering af indtægter og udgifter, der indgår i den offentlige saldo i GrønREFORM, herunder de relevante baser.

 • Projektstatus for GrønREFORM

  Publiceret 01-12-2020
  GrønREFORM Øvrige emner Jens Sand Kirk

  Status samt kortsigtede målsætninger og prioriteringer for GrønREFORM-modelgruppen

 • Billede af publikationens forside

  Estimering af udenrigshandelselasticiteter i MAKRO

  Publiceret 30-11-2020
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Kristina Poulsen Christian Kastrup

  I papiret estimeres Danmarks import- og eksportsubstitutionselasticiteter for MAKRO-brancherne fremstilling og energi.

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2020

  Publiceret 27-11-2020
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2020. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • The front page of the publication

  Implementation of input-displacing abatement technologies in GreenREFORM

  Publiceret 29-10-2020
  GrønREFORM Dokumentation Ulrik Beck Jens Sand Kirk

  This memo describes how information on input-substituting technologies are directly integrated into production functions of nested CES-function in GreenREFORM.