• Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Socioøkonomisk fremskrivning 2020

  Publiceret 27-11-2020
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Rapporten præsenterer hovedresultaterne af DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2020. Desuden er fremskrivningens metode og datagrundlag beskrevet.

 • Billede af publikationens forside

  Reduktion og afstemning af IO-matricen til GrønREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Ralph Jensen

  I takt med at udviklingen af GrønREFORM skrider fremad øges antallet af ligninger i modellen. Det har blandt andet den konsekvens at det tager længere tid at løse modellen. Derfor forsøger vi sideløbe ...

 • Billede af publikationens forside

  Den offentlige sektors produktion i GrønREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Ralph Jensen

  Denne note beskriver en revideret metode til udskillelse af offentlig forvaltning og service i GrønREFORM. I noten sammenlignes med den tidligere anvendte metode. Problematikken har baggrund i nationa ...

 • Emissions in GreenREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Ulrik Beck

  The dual purpose of the GreenREFORM model is to model the effect of economic policies on emissions and the effects of emissions regulation on the economy. To do this, GreenREFORM requires a module tha ...

 • Billede af publikationens forside

  Udenlandske turisters forbrug modelleret i GrønREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Ralph Jensen

  Denne note beskriver en ny metode til eksplicit modellering af udenlandske turisters forbrug i GrønREFORM.

 • Billede af publikationens forside

  Agricultural production and emissions in GreenREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Asbjørn Berg Ulrik Beck

  The Danish agricultural sector emits over 20% of Danish greenhouse gases. It is therefore important that the GreenREFORM model describes agricultural production well. Modelling agriculture as an integ ...

 • Billede af publikationens forside

  Input-Displacing Technologies in GreenREFORM

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Øvrige forfattere

  This note presents a modelling strategy for endogenizing input-displacing technologies in a constant elasticity of substitution (CES) production function framework

 • Billede af publikationens forside

  Transportation in the GreenREFORM model

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Øvrige forfattere

  This note provides an introduction to and overview of the transportation sector in the GreenREFORM model and highlights important observations for the design of the model.

 • Billede af publikationens forside

  End-of-pipe emissions abatement technologies in a CGE-model

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Peter Stephensen Ulrik Beck Øvrige forfattere

  This paper describes how a catalogue of »end-of-pipe« abatement technologies can be incorporated into a computable general equilibrium model (CGE-model).

 • Billede af publikationens forside

  The Waste Sector in the GreenREFORM Model: A Tentative Static Partial Equilibrium Model

  Publiceret 21-09-2020
  GrønREFORM Notat Øvrige forfattere

  This paper describes a tentative static version of the waste sector module to the Green Reform model