• Billede af publikationens forside

  Estimation of the Price Elasticity of Oil

  Publiceret 23-11-2022
  MAKRO Makroøkonomi Christian Kastrup Kristina Poulsen Tamás Vasi

  I dette arbejdspapir estimeres gennemslag fra oliepriser til importpriser for hver branche i MAKRO ved hjælp af Kalman-filter-metoden udviklet af Kastrup, Kronborg og Stephensen (2022).

 • Billede af publikationens forside

  Copy or Deviate? The Market Economy as a Self-Organizing System

  Publiceret 21-11-2022
  Øvrige analyser Makroøkonomi Peter Stephensen

  An agent-based model for a decentralized market economy with multiple sectors is set up and it is demonstrated that the economy is self-organizing if four empirically relevant conditions apply.

 • Billede af publikationens forside

  Socioøkonomisk fremskrivning 2022

  Publiceret 30-09-2022
  Arbejdsmarked Arbejdsmarked Jonas Zangenberg

  Arbejdsstyrken ventes at stige frem mod 2040 trods demografisk modvind. Rapporten beskriver hovedresultater fra og metoden bag DREAMs socioøkonomiske fremskrivning 2022.

 • Billede af publikationens forside

  A short note on Perceived Risk

  Publiceret 09-09-2022
  Øvrige analyser Dokumentation Peter Stephensen

  In standard porfolio theory, mean-variance analysis is used to assamble a portfolio of assets such that the expected return is maximized for a given level of risk. In this note we give a behavioral ve ...

 • Estimation of the Elasticity of Substitution

  Publiceret 04-08-2022
  MAKRO Makroøkonomi Anders Kronborg Christian Kastrup Peter Stephensen

  This paper presents a new state-space framework to jointly estimate the capital-labor elasticity of substitution and time-varying factor-augmenting technical change.

 • Billede af publikationens forside

  Analyse af CO2-afgift

  Publiceret 25-05-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Gustav Dahl Jens Sand Kirk

  På en foreløbig modelversion af GrønREFORM udarbejdes et grundforløb. Op mod grundforløbet evalueres tre alternative scenarier omhandlende CO2-afgifter.

 • Billede af publikationens forside

  Beregning af pensionsmodregning

  Publiceret 04-05-2022
  SMILE Dokumentation Tobias Markeprand

  På SMILE foretages en fremskrivning af, hvor mange der fremadrettet vil have ret til tillæg til folkepensionen. Notatet beskriver fremskrivningens forudsætninger.

 • Billede af publikationens forside

  Øget levetid og lavere pensionsalder

  Publiceret 29-04-2022
  Befolkning DREAM Arbejdsmarked Befolkning Makroøkonomi Arbejdsmarked Marianne Hansen Michael Andersen Jonas Zangenberg

  I notatet undersøges effekten af en gennemsnitlig højere levetid. Ved øget levetid fastsættes pensionsalderen dels som ved gældende aftale, og dels så pensionsperioden udgør en konstant andel af livet ...

 • Billede af publikationens forside

  To stød til landbruget i GrønREFORM

  Publiceret 21-03-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Ulrik Beck

  Notatet beskriver to stød til landbruget i en foreløbig version af GrønREFORM, hvor vi (1) pålægger landbruget en afgift, og (2) der udtages jord.

 • Billede af publikationens forside

  Macroeconomic Effects of a uniform carbon Tax

  Publiceret 21-03-2022
  GrønREFORM Klima, energi og miljø Jens Sand Kirk Simon Henriksen

  This memo describes the effects of an implementation of a Danish greenhouse gas emission tax in the current preliminary version of GreenREFORM.