Fremstillingsbranchers anvendelse af energi til energiformål

Billede af publikationens forside
26-05-2020
GrønREFORM Dokumentation Emma Andresen

Notatets formål er at give et overblik over GrønREFORMs fremstillingsbranchers energiforbrug til formål vha. en deskriptiv beskrivelse af et datasæt leveret af Danmarks Statistik.