Fremstillingsbranchers anvendelse af energi til energiformål

26-05-2020
GrønREFORM Dokumentation Emma Andresen Gustav Dahl

Notatets formål er at give et overblik over GrønREFORMs fremstillingsbranchers energiforbrug til formål vha. en deskriptiv beskrivelse af et datasæt leveret af Danmarks Statistik.