Dynamisk kalibrering

Billede af publikationens forside
18-09-2018
MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Christian Kastrup Peter Stephensen

Papiret beskriver kalibrering af parametre i MAKRO. Parametrene i en makroøkonomisk model kan grundlæggende opdeles i to grupper: adfærdsparametre og niveauparametre.