Udglatning af GWR-prisindeksene

Billede af publikationens forside
15-01-2018
Øvrige analyser Dokumentation Andreas Iversen

En målsætning for GWR-prisindeksene er, at de er temporale og spartiale kontinuere. I papiret beskrives en metode til at udglatte GWR-prisindeksene, således at prisindeksene bliver kontinuere over tid. Udglatningen sker ved LOESS regression.