• Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher

  Publiceret 26-01-2018
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen

  Notatet vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser af en vækst på 10 pct. i arbejdskraftens produktivitet i hhv. de forbrugerorienterede ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher og i de erhvervsretted ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerboliger i det 21. århundrede

  Publiceret 24-01-2018
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen Peter Stephensen

  Rapporten omhandler ejerboliger i Danmark. Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsva ...

 • Billede af publikationens forside

  Udglatning af GWR-prisindeksene

  Publiceret 15-01-2018
  Øvrige analyser Dokumentation Andreas Iversen

  En målsætning for GWR-prisindeksene er, at de er temporale og spartiale kontinuere. I papiret beskrives en metode til at udglatte GWR-prisindeksene, således at prisindeksene bliver kontinuere over tid ...