• Billede af publikationens forside

  Pension Wealth, Preference Heterogeneity and the Impact of Retirement Policies

  Publiceret 12-12-2018
  Øvrige analyser Arbejdsmarked Søren Arnberg Anne-Line Koch Helsø Peter Stephensen

  We propose and estimate a structural retirement model with leisure preference heterogeneity using high-quality Danish register data with information about individual private pension wealth.

 • Billede af publikationens forside

  Maximum likelihood estimation af simpel state space model

  Publiceret 28-10-2018
  DREAM Øvrige emner Peter Stephensen Maria Andreasen

  Vi opstiller et simpelt eksempel på en state space model. Det vises, hvorledes ML-estimater udledes, og det demonstreres, at vi ved at tilf\u001cøje en varians-restriktion (hvilket er almindelig praks ...

 • Billede af publikationens forside

  Foreløbig dokumentation af MAKRO

  Publiceret 18-09-2018
  MAKRO Dokumentation Peter Stephensen Joao Ejarque Grane Høegh Anders Kronborg Martin Bonde

  Foreløbig dokumentation af MAKRO modellen version 18AUG. Dokumentationen er primært skrevet til modellens brugere, som dermed får en bedre forståelse af modelkoden.

 • Billede af publikationens forside

  Dynamisk kalibrering

  Publiceret 18-09-2018
  MAKRO Dokumentation Anders Kronborg Christian Kastrup Peter Stephensen

  Papiret beskriver kalibrering af parametre i MAKRO. Parametrene i en makroøkonomisk model kan grundlæggende opdeles i to grupper: adfærdsparametre og niveauparametre.

 • Billede af publikationens forside

  Identifikation af børn af efterkommere i Befolkningsfremskrivning 2018

  Publiceret 10-09-2018
  Befolkning Befolkning Marianne Hansen Amy Frølander Annika Klintefelt

  Formålet med analysen nedenfor er at give et skøn over udviklingen i antallet af børn af efterkommere frem mod år 2060. Yderligere undersøges det, hvorledes dette antal afhænger af de demografiske adf ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning for Grønland

  Publiceret 22-08-2018
  Øvrige analyser Uddannelse Tobias Markeprand Peter Stephensen

  DREAM har udviklet en fremskrivningsmodel til at vurdere udviklingen i uddannelsesniveaiet i Grønland. Rapporten dokumenterer modellens metode og hovedresultater.

 • Billede af publikationens forside

  Ny ferielov og indefrysning af feriemidler i fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond

  Publiceret 04-07-2018
  Øvrige analyser Øvrige emner Jonas Zangenberg

  Lønmodtagernes indefrosne feriemidler administreres af en særlig fond. I rapporten skønnes over fondens tilgodehavende feriemidler, ligesom medlemsbestand og formue fremskrives.

 • Billede af publikationens forside

  The Danish Labour Force 1980-2015 — and the importance of education

  Publiceret 28-02-2018
  Arbejdsmarked Øvrige emner Hans Bækgaard Anne-Line Koch Helsø

  In this paper, we analyse the development in labour force participation of cohorts of males and females with different levels of education.

 • Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesfordelingen

  Publiceret 01-02-2018
  REFORM Makroøkonomi Uddannelse Ralph Jensen

  I dette notat analyseres på de samfundsøkonomiske konsekvenser ved at ændre i fremtidens uddannelsesfordeling. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM.

 • Billede af publikationens forside

  De samfundsøkonomiske konsekvenser af øget produktivitet i de ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher

  Publiceret 26-01-2018
  REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen

  Notatet vurderer de samfundsøkonomiske konsekvenser af en vækst på 10 pct. i arbejdskraftens produktivitet i hhv. de forbrugerorienterede ikke-konkurrenceudsatte servicebrancher og i de erhvervsretted ...