• Billede af publikationens forside

  The new Danish macroeconomic model MAKRO

  Publiceret 29-11-2017
  MAKRO Dokumentation Peter Stephensen Joao Ejarque Grane Høegh Anders Kronborg Martin Bonde

  Dokumentation af foreløbig version af DREAMs nye økonomiske model MAKRO. Modellen skal anvendes til fremskrivninger af dansk økonomi på mellem- og lang sigt samt til konsekvensvurderinger af økonomisk ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme

  Publiceret 15-11-2017
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  Rapporten præsenterer en undersøgelse af ophævelse af forbuddet mod omdannelse til ejerlejligheder for de mindre private udlejningsejendomme med to beboelseslejligheder og erhverv eller tre til fem bo ...

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte med fuld lønkompensation

  Publiceret 02-11-2017
  DREAM Makroøkonomi

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser af øget arbejdstid for offentligt ansatte, hvor den højere arbejdstid medfører en tilsvarende højere løn. Notatet bygger på to beregninger, hvor de ...

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelsesfremskrivning 2017

  Publiceret 18-10-2017
  Uddannelse Uddannelse Tobias Markeprand

  Rapporten presenter metode og hovedresultater fra DREAMs uddannelsesfremskrivning 2017. Fremskrivningens datagrundlag er opdateret med den senest registrerede adfærd, ligesom der er foretaget mindre m ...

 • Billede af publikationens forside

  Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder

  Publiceret 20-09-2017
  Øvrige analyser Boligøkonomi Jonas Zangenberg Andreas Iversen

  DREAM har gennemført en analyse af de skønnede konsekvenser af en ophævelse af ejerlejlighedslovens fulde forbud mod omdannelse til ejerlejligheder.

 • Billede af publikationens forside

  Uddannelse og evne

  Publiceret 06-09-2017
  DREAM REFORM Dokumentation Peter Stephensen

  I papiret opstilles en simpel model for valg af uddannelse givet en persons evner. Modellen kan anvendes til at modellere skift i populationens uddannelsessammensætning.

 • Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse

  Publiceret 12-06-2017
  DREAM Uddannelse Makroøkonomi Uddannelse

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske gevinster ved opkvalificering via efteruddannelse, hvor uddannelsesniveauet løftes via en forbedret indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet.

 • Billede af publikationens forside

  Ansøgning til EPRN vedrørende GrønREFORM

  Publiceret 01-06-2017
  GrønREFORM Dokumentation Peter Stephensen Peter Birch Sørensen

  DREAM og Københavns Universitet søgte i juni 2017 EPRN-netværket om finansiel støtte til udvikling af den klima- og miljøøkonomiske model GrønREFORM. Ansøgningen indeholder blandt anden en beskrivelse ...

 • Billede af publikationens forside

  Individuelle fremskrivninger af demografisk udvikling og boligpræferencer i 42 udvalgte kommuner

  Publiceret 15-05-2017
  SMILE Boligøkonomi Dokumentation Søren Bjerregaard Marianne Hansen Tobias Markeprand Jeppe Højgaard Krog

  For 42 kommuner har DREAM foretaget fremskrivninger af udviklingen i befolkningens demografiske struktur, familiemønster, uddannelsesniveau, tilhørsforhold til arbejdsmarkedet og boligpræferencer.

 • Billede af publikationens forside

  Opdrag for makroøkonomisk modelgruppe

  Publiceret 10-02-2017
  MAKRO Øvrige emner

  Finansministeriet opretter ny modelgruppe i DREAM. Modelgruppen har egen bestyrelse, som med udgangspunkt i ADAM og Finansministeriets relaterede modeller (for eksempel Befolkningsregnskabet og Pensio ...