Samfundsøkonomisk gevinst af privat biludlejning

Billede af publikationens forside
03-03-2016
REFORM Makroøkonomi Ralph Jensen Peter Stephensen

I DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat biludlejning. Dette er den første af tre analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt udført for Erhvervsstyrelsen.

Dette er den første af tre sammenhængende analyser om deleøkonomiens samfundsøkonomiske effekt.

Den anden analyse omhandler samfundsøkonomisk gevinst af privat boligudlejning

Den tredje analyse omhandler samfundsøkonomisk gevinst af samkørsel

Abstract

I notatet vurderes den samfundsøkonomiske effekt af privat biludlejning. Analysen foretages ved hjælp af DREAMs generelle ligevægtsmodel REFORM. En generel ligevægtsmodel (CGE-model) gør det muligt at inddrage mange faktorer på en gang: effektiviseringsgevinster, konkurrence med eksisterende sektorer, omfordeling mellem forbrugere og effekt på de offentlige finanser.

Motivationen for denne analyse er ikke at bestemme hvor stort privat biludlejning kan blive i Danmark, men at beregner de samfundsøkonomiske effekter ved en given udbredelse af privat biludlejning.

Effekten af en stigning på 1 mia. i forbrugernes udgifter til privat biludlejning analyseres. Det ses at forbrugernes velfærdsmål (det såkaldte EV-mål) vokser med 311 mio. kr. Denne velfærdsforbedring skyldes den effektiviseringsgevinst, der primært kommer fra de lavere priser på transport, som privat biludlejning giver anledning til. I et alternativt eksperiment vurderes det hvad der ville ske hvis prisen på privat biludlejning vokser i forbindelse med den større udbredelse. Her fås en mindre velfærdsgevinst på 64 mio. kr. og en stigning i mængden af privat biludlejning der kun er ca. 57 pct. af mængden af privat biludlejning i det første eksperiment.