• Billede af publikationens forside

  Tvangsauktioner i Danmark

  Publiceret 22-06-2015
  Øvrige analyser Boligøkonomi Karin Haldrup Jan K. Staunstrup Jonas Zangenberg Esben Hvid Jørgensen

  Undersøgelsen har kortlagt årsagssammenhænge bag tvangsauktioner over boliger gennem perioden 2007-12. DREAM har bidraget til undersøgelsen med et kapitel omhandlende de berørte boligejeres socioøkono ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse - En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data

  Publiceret 15-06-2015
  Øvrige analyser Boligøkonomi Peter Stephensen Jonas Zangenberg Esben Hvid Jørgensen Marianne Hansen

  Papiret beskriver en robust metode til fremskrivning af ejendomsværdier for samtlige parcelhuse solgt i perioden 2006-2010 til de 4 kvartaler i 2011. Den benyttede metode bygger på geografisk vægtet r ...