• Billede af publikationens forside

  Samfundsøkonomiske konsekvenser af øget erhvervsdeltagelse for udsatte

  Publiceret 25-11-2015
  DREAM Arbejdsmarked Makroøkonomi Arbejdsmarked

  Notatet beskriver de samfundsøkonomiske konsekvenser ved en øget erhvervsdeltagelse for udsatte personer. Erhvervsfrekvensen for de udsatte løftes til hhv. erhvervsfrekvensen for gennemsnitspersoner, ...

 • Billede af publikationens forside

  De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor

  Publiceret 04-11-2015
  DREAM Befolkning Makroøkonomi Befolkning

  Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen, hvor indvandringen årligt øges med 400 personer i alderen 30-50 år, 200 forskere og deres 200 ægtefæller.

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

  Publiceret 24-09-2015
  SMILE Boligøkonomi Dokumentation Marianne Hansen Tobias Markeprand

  Med det formål at redegøre for den fremadrettede forventning til befolkningens geografiske søgning og de heraf afledte konsekvenser for boligstrukturen, er udført en fremskrivning af befolkningens fam ...

 • Billede af publikationens forside

  An agent-based model of the housing market

  Publiceret 02-09-2015
  DREAM Boligøkonomi Christian Langholz Carstensen

  This thesis develops a beta version of a new agent-based model of the Danish housing market, which is well suited to throw light on a range of aspects concerning business cycles and macro-prudential r ...

 • Billede af publikationens forside

  The Event Pump: An Agent Based approach to Microsimulation

  Publiceret 01-09-2015
  SMILE Dokumentation Peter Stephensen

  Events are a basic element in most dynamic microsimulation models. According to the Event-Pump Architecture, the core driver of the model is a loop called the event pump. This loop controls when and w ...

 • Billede af publikationens forside

  Langsigtet økonomisk fremskrivning 2015

  Publiceret 17-08-2015
  DREAM Makroøkonomi

  Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2015. I forhold til sidste års fremskrivning er hovedsageligt sket datamæssige opdateringer. I fremskrivningen vurderes den finanspolit ...

 • Billede af publikationens forside

  Tvangsauktioner i Danmark

  Publiceret 22-06-2015
  Øvrige analyser Boligøkonomi Karin Haldrup Jan K. Staunstrup Jonas Zangenberg Esben Hvid Jørgensen

  Undersøgelsen har kortlagt årsagssammenhænge bag tvangsauktioner over boliger gennem perioden 2007-12. DREAM har bidraget til undersøgelsen med et kapitel omhandlende de berørte boligejeres socioøkono ...

 • Billede af publikationens forside

  Fremskrivning af ejendomsværdien af parcelhuse - En anvendelse af geografisk vægtet regression (GWR) på danske data

  Publiceret 15-06-2015
  Øvrige analyser Boligøkonomi Peter Stephensen Jonas Zangenberg Esben Hvid Jørgensen Marianne Hansen

  Papiret beskriver en robust metode til fremskrivning af ejendomsværdier for samtlige parcelhuse solgt i perioden 2006-2010 til de 4 kvartaler i 2011. Den benyttede metode bygger på geografisk vægtet r ...

 • Billede af publikationens forside

  Modelling Retirement with Heterogeneity

  Publiceret 04-05-2015
  DREAM Arbejdsmarked Anne-Line Koch Helsø

  A retirement model defined within a push/pull framework allowing for heterogeneity in leisure preferences is estimated.

 • Billede af publikationens forside

  Makroeffekt af øget uddannelse i Danmark

  Publiceret 30-04-2015
  REFORM Makroøkonomi Uddannelse Grane Høegh

  I dette papir vurderes de makroøkonomiske effekter af øget uddannelse med fokus på de såkaldte Rybczynskieffekter. På baggrund af den generelle ligevægtsmodel REFORM - kalibreret på danske data - er k ...